24/12/2016

Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em

“Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non […]
16/12/2016

Đi trong đêm tối cuộc đời – CN IV Mùa Vọng A (Mt 1, 18-24)

Kể từ khi nhận lời truyền tin của thiên sứ, Đức Maria sống trong niềm vui và hân hoan ngập […]
09/12/2016

Kiên nhẫn đợi chờ – CN III Mùa Vọng (Mt 11, 2 – 12)

Chúng ta đang sống giữa mùa Vọng, mùa chờ đợi trong hân hoan và hy vọng. Vậy Lời Chúa hôm […]
03/12/2016

“Xin đặt trong con” – Tĩnh tâm Mùa Vọng 2016

“ Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, Muôn trăng sao Chúa đã an bài,  thì con người là chi, […]
Liên hệ