27/07/2019

Gặp Gỡ Tu Sĩ Trẻ OA Tại Pháp ( Lần 2/ 2019)

Chị em khấn sinh dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời ở Pháp và Bỉ, dưới sự đồng hành của […]
24/07/2019

Khóa học Liên Tập Viện Về Lắng Nghe và Phân Định

Mối quan hệ liên nhân cách trong đời sống cộng đoàn là một nghệ thuật sống mà mỗi người cần […]
07/07/2019

Oblates de l’Assomption – “đi tới tận cùng Phương Đông”

“Nguyện nước Cha trị đến” (Mt 6, 10) Hơn 150 năm trước, vì những thao thức của giáo hội, Hội […]
02/07/2019

Sứ mạng “Trồng người” trên vùng đất Tây Nguyên

Khi cùng đi với người “cùng khổ” trên con đường lữ hành trần thế, chị em Nữ Tu Tận Hiến […]
Liên hệ