-->
06/02/2024

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Mùa Chay 2024

SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ MÙA CHAY 2024 Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do […]
26/01/2024

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58

Ngày 24/1, ngày lễ kính nhớ thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng các nhà báo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã […]
18/12/2023

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (15.12.2023) – Hôm 14.12, phòng Báo chí Toà thánh đã cho công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế […]
06/12/2023

Logo Năm Mục Vụ 2024

LOGO NĂM MỤC VỤ 2024: “THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI” Văn phòng Hội đồng Giám mục […]
Liên hệ