05/08/2013

Lễ tuyên khấn lần đầu 2013

Mỗi con người chỉ có duy nhất một sự sống. Để rồi khi chúng ta chọn lựa trao ban sự […]
01/08/2013

RIAD (Rencontre Internationale de l’Assomption pour le Dialogue) – « Gặp gỡ và đối thoại với Phật giáo Thái Lan »

Cứ hai năm một lần, gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời lại có một cuộc gặp gỡ quốc tế […]
22/07/2013

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2013

  « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ » (Mt 28, 19)  Cùng hòa chung với […]
18/07/2013

Flash Mob chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 ở Rio

Không bao lâu nữa, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 sẽ diễn ra 1 cách sôi động ở Rio […]
Liên hệ