09/10/2011

Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22, 1-14)

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát thêu, Đức Giêsu giảng dạy dân chúng về hình ảnh Nước Trời bằng nhiều […]
20/07/2011

Sœur Felicia GHIORGHIES, Bề trên Tổng quyền Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Sơ Felicia sinh ngày 28 tháng 8 năm 1968 tại Mărgineni-Bacău, Rumani. Năm 1987, chị bắt đầu liên lạc « […]
18/07/2011

Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có Bề trên Tổng quyền mới

Vào trung tuần làm việc thứ 3 của Tổng Tu Nghị, ngày 13 tháng 7 năm 2011, các thành viên […]
07/07/2011

Các giai đoạn đào tạo

Tiến trình đời sống tu trì. Thỉnh sinh. Thỉnh sinh là giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo. Các […]
Liên hệ