24/08/2018

Tâm tình của Cha giảng phòng sau bài “Vị Ngọt Hồng Ân”

TẠ ƠN CHÚA   Tạ ơn Chúa! Con chỉ là dụng cụ Trong bàn tay nhân hiền của Chúa Cha […]
18/04/2018

Mỗi ngày, tôi sẽ…

  Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa.   Mỗi ngày, tôi sẽ bắt đầu với lời cầu nguyện: […]
06/04/2018

Tin – Yêu – Tha Thứ – Hạnh Phúc

Tôi chợt dừng lại suy nghĩ về chữ “phúc” trong câu Đức Giêsu nói với Tôma: “Phúc cho những ai […]
09/01/2017

Những điều ước nhỏ nhoi

  Tôi có thói quen chuẩn bị những điều ước trước khi Cái Tết đến, để đêm giao thừa-vào giờ […]
Liên hệ