-->
24/08/2018

Tâm tình của Cha giảng phòng sau bài “Vị Ngọt Hồng Ân”

TẠ ƠN CHÚA   Tạ ơn Chúa! Con chỉ là dụng cụ Trong bàn tay nhân hiền của Chúa Cha […]
18/04/2018

Mỗi ngày, tôi sẽ…

Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa. Mỗi ngày, tôi sẽ bắt đầu với lời cầu nguyện: Hôm nay […]
06/04/2018

Tin – Yêu – Tha Thứ – Hạnh Phúc

Tôi chợt dừng lại suy nghĩ về chữ “phúc” trong câu Đức Giêsu nói với Tôma: “Phúc cho những ai […]
30/12/2017

Thơ gửi các “thiên thần nhỏ”: NOEL LẠNH

  NOEL LẠNH Viết tặng các em Đồng Nhi – Nghĩa trang Đồng Nhi Lộ Đức Lễ Các Thánh Anh […]
Liên hệ