-->
07/12/2023

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Kể từ khi nguyên tổ sa ngã, tội lỗi và đau khổ thống trị cả thế giới. Khu vườn đẹp […]
06/12/2023

Logo Năm Mục Vụ 2024

LOGO NĂM MỤC VỤ 2024: “THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI” Văn phòng Hội đồng Giám mục […]
04/12/2023

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023 – Cảm Thức Thuộc Về

“Cảm thức thuộc về: cùng trung tín – chung niềm vui” là chủ đề kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng năm […]
24/11/2023

Vinh quang của Ngôi Lời

 “Nếu như sự chết đã kết thúc nguồn sống của nhân loại thì chính Con Thiên Chúa cũng sẽ từ […]
Liên hệ