29/09/2017

Chúa Nhật thường niên XXVI A: Lắng nghe Lời

Bài Phúc Âm hôm nay Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc lắng nghe Lời Chúa,  và đáp trả bằng việc […]
23/09/2017

Chúa Nhật thường niên XXVA: Hãy đi vào vườn nho

Khoảng giờ mười một… “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20, 6-7) Trên tất cả mọi […]
15/09/2017

Chúa Nhật thường niên XXIVA: Học sự tha thứ qua Kinh Lạy Cha.

“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22) Là những người […]
09/09/2017

Chúa Nhật thường niên XXIIIA: Sửa lỗi huynh đệ.

Sửa lỗi cho nhau xưa nay luôn là vấn đề hết sức cần thiết nhưng cũng không phải là việc […]
Liên hệ