20/03/2018

CHÚA NHẬT LỄ LÁ B

“…Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống […]
16/03/2018

“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27)

“Đối với những người không có đức tin, Thập giá chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là một đoạn […]
11/03/2018

Khóa thường huấn về đời sống khiết tịnh thánh hiến

Chắc nhiều người đã từng đọc: “Khi một người chưa đi qua địa ngục của các đam mê mình thì […]
09/03/2018

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16)

Càng bước sâu vào Mùa Chay, các tín hữu càng nhận ra gương mặt diễm lệ của Đức Giêsu trên […]
Liên hệ