-->
27/05/2017

Lễ Chúa Thăng thiên

 “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 16-20)         Sau khi […]
19/05/2017

Chúa Nhật VI A Phục sinh

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”       Nếu như […]
08/05/2017

Thường huấn khấn sinh trẻ: Các lời khấn tu trì.

Đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Giữa những ngày […]
06/05/2017

Giêsu mục tử nhân lành – Chúa Nhật IV A Phục sinh

Tôi nhớ có ai đó đã từng viết về Giêsu rằng : Ngài là Đấng sinh ra trên đồng, sống […]
Liên hệ