-->
20/08/2023

Mừng Kính Thánh Augustinô

Nhờ Lời của Chúa – Con hoán cải cuộc đời. (Một chút suy tư gửi các bạn trẻ nhân ngày […]
28/08/2021

Mừng Lễ Kính Thánh Augustinô

Khát khao hạnh phúc Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, trong suốt hành […]
28/08/2020

Tự Thuật- Chương I

Chương 1. Thời niên thiếu Augustinô lớn lên trong một thành phố miền Bắc phi thuộc đế quốc Roma. Cha […]
28/08/2020

Tự thuật- Chương IV

Chương IV. Làm bạn với Alipius Người bạn thân trong tuổi 20 của Augustinô là Alipius một thanh niên trước […]
Liên hệ