28/08/2020

Tự Thuật- Chương I

Chương 1. Thời niên thiếu Augustinô lớn lên trong một thành phố miền Bắc phi thuộc đế quốc Roma. Cha […]
28/08/2020

Tự thuật- Chương IV

Chương IV. Làm bạn với Alipius Người bạn thân trong tuổi 20 của Augustinô là Alipius một thanh niên trước […]
28/08/2020

Tự thuật- chương III

Chương III. Thời gian quyết định ở Milan Lúc đó mẹ Augustinô theo ngài đến Milan. Không thể phóng đại ảnh […]
28/08/2020

Tự Thuật- Chương II

Chương II. Vật lộn với chân lý Chương này kể lại giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Augustinô, những […]
Liên hệ