-->
25/10/2023

Thường Huấn Khấn Sinh tại Pháp

THƯỜNG HUẤN KHẤN SINH NGUYỆN NƯỚC CHÚA NGỰ ĐẾN QUANH TÔI Trong ba ngày, từ 13 đến 15 tháng 10 […]
23/10/2023

Mừng Ngân khánh, Ngọc Khánh Khấn Dòng Của Các Srs

Thánh lễ mừng ngân khánh của Sr. Sandrine, ngọc khánh của Srs Annette và M. Ludgère diễn ra trong bầu […]
12/07/2023

Tin vui từ Tổng Tu Nghị: Hội Dòng có Tổng Quyền mới

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi xin trân trọng […]
23/06/2023

Tổng Tu Nghị lần thứ XVII

“Tổng Tu Nghị là một biến cố thiêng liêng quan trọng của toàn gia đình Hội Dòng: bằng việc lắng […]
Liên hệ