11/11/2013

3 Chân Phước: Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Chichkov (11/11/1952-11/11/2013)

Nhân ngày lễ mừng kính các vị tử đạo (11/11) của Hội dòng Đức Mẹ Lên Trời , con xin […]
10/11/2013

Công bố chủ đề cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Kraków (Ba Lan) 2016

“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7) VietCatholic News – Đức Thánh […]
10/11/2013

Đam mê giới trẻ nơi Cha Emmanuel d’Alzon.

  Kinh nghiệm của Cha Emmanuel d’Alzon cho chúng ta thấy rằng : để đồng hành giới trẻ, chúng ta phải […]
08/11/2013

Tháng cầu nguyện cho các linh hồn

« Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đàng nào chỉ toàn […]
Liên hệ