-->
27/10/2022

Tu sĩ trẻ và đời cộng đoàn

Đời tu là một trong các môi trường cho những người dấn thân trong đó được sống tính xã hội. […]
22/01/2016

Những Niềm Vui Mùa Noel.

Giáo Hội đã bước vào Mùa Thường Niên, và cộng đoàn chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời Notre-Dame […]
11/10/2015

Pháp: Thường huấn “Đời sống cộng đoàn đa văn hóa và tinh thần hiệp thông”

Cùng bắt nhịp với đại đa số người Pháp, các cộng đoàn Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời thuộc Miền […]
31/08/2015

Tu nghị Cộng đoàn Thỉnh sinh 2015-2016.

Sáng ngày 25/8/2015, cộng đoàn Thỉnh sinh khai mạc năm sống 2015 – 2016 tại Đan viện nữ Biển Đức […]
Liên hệ