-->
08/05/2022

Nam Ban – gặp gỡ Chúa Phục Sinh

“Bởi cuộc đời là những chuyến đi Đi để gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ niềm vui cho nhau…” […]
05/07/2021

Hành trình làm quen tiếng Pháp

HÀNH TRÌNH TÌM TỪ GHÉP CHỮ TIẾNG PHÁP Là những người chập chững bước vào đại gia đình Đức Mẹ […]
07/05/2014

Tĩnh tâm ơn gọi : “Lắng nghe tiếng Chúa và gặp gỡ Chúa…”

” Tiếng Chúa gọi…” Lúc 9h30 ngày 21/4/2014, chúng tôi gồm có Soeur Marie Paulette Thanh Khánh, 6 chị em […]
Liên hệ