30/12/2017

Lễ Thánh Gia Thất

“Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi…” […]
23/12/2017

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14)

Giáng Sinh, ngày lễ của yêu thương, của hiệp nhất. Là thế, bởi Thiên Chúa làm người, Đấng mà chúng […]
22/12/2017

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37)

Cổ xúy cho việc đề cao tự do và khả năng làm chủ mọi sự của con người, thế giới […]
16/12/2017

Chúa Nhật III Mùa Vọng

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26) Tiếp nối nội dung trông […]
Liên hệ