20/11/2019

Đời sống đa văn hóa

« Sống tương giao văn hóa », « sống hội nhập văn hóa », là những cụm từ không thể thiếu trong từ […]
16/11/2019

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 19) Sự sống là một điều quý […]
12/11/2019

Kính nhớ ba chân Phước dòng Đức Mẹ Lên Trời AA

Ngày 13/ 11 hằng năm, gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời kính nhớ ba linh mục Dòng Augustinô Đức […]
31/10/2019

NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ – 1/11: Lễ Các thánh nam nữ

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng, Người lên núi. Người ngồi xuống, […]
Liên hệ