10/11/2017

Chúa Nhật XXXII A: Dụ ngôn mười cô trinh nữ.

Lần này đọc bài dụ ngôn mười cô trinh nữ, tôi bỗng để ý thấy rằng : Chúa Giêsu đã ưu […]
05/11/2017

Tu Nghị Tỉnh Dòng Châu Âu

« Chúng ta là Cây nho của Thiên Chúa. Chỉ khi kết hợp mật thiết với Đức Kitô, chúng ta mới […]
04/11/2017

Chúa Nhật XXXI A: “Họ nói mà không làm.”

Tục ngữ Việt Nam có câu : “Ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa” để ám chỉ về […]
27/10/2017

Chúa Nhật XXX A

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 37.39) […]
Liên hệ