30/07/2012

Lễ Khấn Lần Đầu của 3 nữ tu OA tại Pháp !

« Này con đây, xin hãy sai con.» (Is 6,8) « Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về […]
03/07/2012

Đức Tin_phổ quát và cá nhân !

          Phép rửa tội và Đức Tin gắn bó mật thiết với nhau.  Bí tích rửa […]
03/06/2012

Kinh Lạy Cha, khuôn mẫu của lời nguyện Ki-tô Hữu

« Lạy Thầy,xin dạy chúng con cầu nguyện », đáp lại lời khẩn cầu của các Môn Đệ, Đức Giê-su đã dạy các […]
16/05/2012

Niềm Vui

Hãy là những người truyền giáo của NiềmVui Tin nhắn của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhân dịp lần […]
Liên hệ