03/05/2012

Gặp gỡ « Giới trẻ tu sĩ gia đình Mẹ Về Trời » tại Pháp

Phương cách mới trong việc loan báo Tin Mừng ! Tin Mừng của Đức Kitô luôn mang lại nhiều hoa trái […]
11/04/2012

Kinh nghiệm khó quên – Hành trình đi bộ của sinh viên Miền Bắc nước Pháp

Ai đã từng tham gia Le GREN ắt hẳn giữ lại trong lòng những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng […]
12/03/2012

Cội nguồn – linh đạo của Hội Dòng

Lược sử  Lịch sử Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời gắn liền với lịch sử Dòng Anh em Augustinô […]
10/03/2012

Thánh Augustinô và cuộc trở lại (354-430)

Thánh Augustinô sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Thagaste, một vùng thuộc Bắc Phi (nước Angiêri ngày nay). […]
Liên hệ