-->
22/11/2012

Lời nguyện nhờ sự cầu bầu của Cha Emmanuel d’Alzon.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã gọi Cha Emmanuel d’Alzon, để cùng Chúa phục vụ Chúa Cha và triều đại […]
Liên hệ