01/12/2017

Quốc tế hóa – đa văn hóa

Về mặt lý thuyết, có lẽ đề tài Quốc tế hóa, đa văn hóa đã trở nên khá thân thuộc […]
24/11/2017

Đức Kitô Vua Vũ Trụ

“Mỗi lần các ngươi làm gì cho một người bé mọn thì cũng như làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,36) […]
21/11/2017

Lưu xá d’Alzon – Tự hào mang tên Cha

Lưu xá d’Alzon, thuộc mảnh đất Sài Thành, nơi đón tiếp các em sinh viên tìm hiểu ơn gọi, nơi […]
17/11/2017

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thế gian đã ghét họ (Ga 17, 14)  “Đây bài ca ngàn trùng, dâng về Thiên Chúa bài ca thắm […]
Liên hệ