09/04/2017

Tình ca Yêu đến cùng – Thứ năm Tuần Thánh

Chiều biệt ly các con ơi có biết Lòng Thầy đau như gai nhọn đâm thâu Dù cực hình ngày […]
09/04/2017

Giuđa bán Chúa – Thứ tư Tuần Thánh

“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Mt 26, 21) Bậc thầy uyên thâm […]
09/04/2017

Phêrô chối Chúa – Thứ ba Tuần Thánh

“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được?  Con sẽ thí mạng con vì […]
09/04/2017

Tình yêu ‘lãng phí’ của Đức Giêsu – Thứ hai Tuần Thánh

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu. Cả nhà sực […]
Liên hệ