21/04/2018

Chúa Nhật IV Phục Sinh B – Chúa Chiên Lành.

“Tôi chính là mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14) […]
18/04/2018

Mỗi ngày, tôi sẽ…

Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa. Mỗi ngày, tôi sẽ bắt đầu với lời cầu nguyện: Hôm nay […]
13/04/2018

“Chính anh em là chứng nhân” (Lc 24, 48)

Trên con đường theo Chúa, chẳng lạ gì những bằng chứng cụ thể về sự yếu đuối của những con […]
12/04/2018

Pháp: Gặp gỡ các khấn sinh trẻ của gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời

ANH CHỊ EM TA VỀ CÙNG NHAU TA SUM VẦY ! Dịp cuối tuần (từ ngày 6 đến 8/4/2018), anh chị […]
Liên hệ