28/06/2011

Tổng Công nghị Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Tổng công nghị lần thứ 15 của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời diễn ra tại Froyennes (Bỉ) […]
26/06/2011

Khóa Liên Tập Viện ở Pháp 2010-2011

Oh là! Tất cả là hồng ân! Bởi vì kỳ thi tốt nghiệp của các bạn trẻ cuối cấp đã […]
11/06/2011

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

Lời Chúa trong ngày hôm nay cho ta thấy nhiều hoa trái của ơn Thánh Thần. Đó chính là sự […]
08/06/2011

Ơn Gọi Tu Trì

>  Ơn gọi? – Ai lại chẳng có ơn gọi riêng? – Không: ơn gọi muốn nói đây là […]
Liên hệ