-->
06/12/2023

Logo Năm Mục Vụ 2024

LOGO NĂM MỤC VỤ 2024: “THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI” Văn phòng Hội đồng Giám mục […]
21/11/2023

Mừng sinh nhật trên trời của Cha Đấng Sáng Lập với giáo dân

Cộng đoàn Augustinô Dĩ An – Mừng sinh nhật trên trời của Cha Đấng Sáng Lập Emmanuel D’ALZON với giáo […]
12/11/2023

Thượng Hội đồng: 15 viên ngọc quý ẩn giấu trong Bản Tổng hợp

THƯỢNG HỘI ĐỒNG: 15 VIÊN NGỌC QUÝ ẨN GIẤU TRONG BẢN TỔNG HỢP Lm. Thomas Reese, SJ Khi đề cập đến Thượng Hội đồng về hiệp […]
04/11/2023

Thượng Hội đồng: 10 điểm nổi bật và quan trọng của bản tổng hợp

THƯỢNG HỘI ĐỒNG: 10 ĐIỂM NỔI BẬT VÀ QUAN TRỌNG CỦA BẢN TỔNG HỢP Peter Jesserer Smith WHĐ (03.11.2023) – Khoá họp thứ nhất của Thượng […]
Liên hệ