20/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ tư

Ngày thứ 4 : Niềm hy vọng và việc chữa lành Et -ra : 9, 2-7 : Sẽ có một chủ quyền ngự […]
19/01/2018

“Các anh hãy theo tôi …” (Mc 1, 17)

Tuần này, với thánh sử Mác-cô, chúng ta đến với vùng biển hồ Galilê. Đây là một địa danh quen […]
18/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ ba

Ngày thứ ba : Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần Xh 3, 4-10 : Thiên Chúa giải phóng […]
18/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ hai

Ngày thứ 2 : không còn như một nô lệ nữa nhưng như một người anh em yêu dấu St 1, […]
Liên hệ