-->
23/06/2022

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Tiếng người hô trong hoang địa Hội Thánh coi sinh nhật của thánh Gio-an như một ngày thiêng thánh. Không […]
Liên hệ