13/09/2015

Danh ngôn các Thánh

1001 DANH NGÔN CÁC THÁNH  “Kẻ không có Thiên Chúa thì chẳng có gì cả; kẻ có Thiên Chúa thì […]
03/09/2015

Lưu xá sinh viên d’Alzon 2015-2016 – Thị Nghè

KHAI MẠC NĂM HỌC MỚI 2015-2016 “Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say. […]
31/08/2015

Tu nghị Cộng đoàn Thỉnh sinh 2015-2016.

Sáng ngày 25/8/2015, cộng đoàn Thỉnh sinh khai mạc năm sống 2015 – 2016 tại Đan viện nữ Biển Đức […]
31/08/2015

Nghi thức vào Thỉnh sinh.

NGHI THỨC VÀO GIAI ĐOẠN THỈNH SINH Ngày 22/8/2015, tại cộng đoàn Notre Dame de l’Assomption (Đức Mẹ Lên Trời), […]
Liên hệ