-->
04/03/2019

Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Với tên gọi Tận Hiến Đức Mẹ lên Trời – Nữ tu truyền giáo, chị em tu sĩ được mời […]
21/04/2013

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho ơn gọi.

Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Hội Thánh mời gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho ơn gọi […]
07/07/2011

Các giai đoạn đào tạo

Tiến trình đời sống tu trì. Thỉnh sinh. Thỉnh sinh là giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo. Các […]
08/06/2011

Ơn Gọi Tu Trì

>  Ơn gọi? – Ai lại chẳng có ơn gọi riêng? – Không: ơn gọi muốn nói đây là […]
Liên hệ