-->
23/07/2023

Mừng Sinh Nhật Trên Thiên Quốc Của Mẹ Đồng Sáng Lập

Nhân ngày lễ sinh nhật trên trời của Mẹ Đồng Sáng Lập Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời […]
24/07/2020

Cuộc đời Mẹ Marie Correnson

Mẹ Marie Correnson (1842-1900) Marie Correnson sinh ngày 20/07/1842 trong một gia đình khá giả. Rửa tội ngày 28/07/1842 tại […]
Liên hệ