-->
16/12/2017

Tĩnh tâm Mùa Vọng OA

Là một con thuyền  nhiệm vụ của nó phải ra khơi. Ra khơi, thuyền mang trên mình mạng sống và […]
13/12/2017

Giới trẻ ĐMLT tĩnh tâm Mùa Vọng

Nhật kí tâm hồn bước vào Mùa Vọng – “Hãy tỉnh thức” Bỏ lại tất cả sau lưng những ngày […]
08/12/2017

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Hãy dọn đường.

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến”. (Mc 1,2) Nhìn vào thực […]
01/12/2017

Chúa Nhật I Mùa Vọng: “Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống!”

Vậy là một Mùa Vọng nữa lại về, và một năm Phụng Vụ mới được bắt đầu. Mùa của chờ […]
Liên hệ