23/10/2017

Thánh lễ tiên khấn và vĩnh khấn 26/08/2017

Bầu trời ngày hôm ấy thật trong sáng. Nắng lên nhưng dịu nhẹ chứ không gay gắt. Một niềm vui […]
20/10/2017

Chúa Nhật XXIX A – Chúa Nhật truyền giáo

“Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (Mt 22, 16b) Lệ […]
19/10/2017

Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam: Đồng hành với các gia đình trẻ

Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ […]
15/10/2017

Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo

Truyền giáo – lẽ sống của chị em OA Mỗi năm lại hẹn, các Sơ trong giai đoạn khấn tạm […]
Liên hệ