12/11/2012

Gặp gỡ các tu sĩ trẻ của gia đình Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam

“Tương quan giữa gia đình ruột thịt và gia đình dòng tu”, đây chính là chủ đề được 19 tu […]
01/11/2012

Lễ các Thánh Nam Nữ

Hết thảy những người trong đời sống dù có những lần vì yếu đuối mà sa ngã, nhưng không cố […]
27/10/2012

Lễ khai mạc năm Đức Tin 2012-2013

Vậy là Năm Đức Tin 2012-2013, được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI công bố qua Tông thư tự sắc của […]
13/10/2012

Chứng nhân trong công cuộc truyền giáo

Từ ngày 14/10 đến 21/10/2012, Giáo Hội  dành 1 tuần cầu nguyện cho việc truyền giáo trên Thế Giới.Chủ đề […]
Liên hệ