-->
09/04/2022

Suy niệm Chúa nhật lễ Lá năm C

CHÚC TỤNG ĐẤNG NHÂN DANH CHÚA MÀ ĐẾN CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C Cùng với tất cả các […]
30/03/2015

Chúa nhật Lễ Lá (Mc 11, 1-10 ; 14, 1 – 15, 47)

Chúa nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, tuần trung tâm của đời sống kitô hữu, tuần tưởng niệm Con […]
Liên hệ