05/06/2011

Chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid tháng 8 năm 2011

Ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, ban mục vụ giới trẻ gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời […]
26/05/2011

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN TRONG HỘI DÒNG

Đối với chị em Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, cầu nguyện đóng vai trò rất quan trọng trong […]
14/05/2011

Ngày quốc tế ơn gọi lần thứ 48

Hằng năm, Giáo hội dành ngày Chúa nhật tuần IV Phục Sinh để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục […]
13/05/2011

5 nhánh của Gia đình Đức Mẹ Lên Trời

Gia đình “Đức Mẹ Lên Trời” bao gồm 5 Dòng tu khác nhau và nhiều bạn bè muốn tìm hiểu […]
Liên hệ