07/05/2011

Chân phước Gioan Phaolô II

ĐGH Gioan Phaolô II được nâng lên hàng Chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Hàng trăm ngàn người […]
29/04/2011

Đời tu trong thế giới hôm nay

« Để cho chúng được sống dồi dào » (Ga 10,10)Qua lời này, Đức Giêsu loan báo ý định cuộc […]
02/04/2011

Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời là ai ?

Chúng tôi là những người nữ của niềm tin sống tinh thần chiêm niệm và hoạt động. Là những người […]
01/04/2011

Hãy yêu người thân cận như…

(Vài dòng suy nghĩ về Mc 12,3) « Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,8).   Thiên Chúa là tình yêu, […]
Liên hệ