-->
09/05/2015

Giới thiệu Ơn gọi tại giáo xứ Phước Lộc – Bà Rịa

HÃY ĐẾN MÀ ĐI THEO NGƯỜI… Vào một buổi sáng Chúa Nhật đẹp trời ngày 26/04/2015, chúng tôi: chị em […]
25/04/2015

Giới trẻ sống ơn gọi

Năm 2015 – Giáo Hội Công giáo công bố 1 năm ân sủng dành cho Đời sống Thánh hiến. Ơn gọi […]
04/04/2015

Niềm tin Phục Sinh (Ga 20, 1-9)

Niềm tin Kitô giáo đặt nền tảng trên biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Vâng, nếu không có […]
30/03/2015

Chúa nhật Lễ Lá (Mc 11, 1-10 ; 14, 1 – 15, 47)

Chúa nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, tuần trung tâm của đời sống kitô hữu, tuần tưởng niệm Con […]
Liên hệ