14/08/2022

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Trong ngày mừng lễ Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, phụng vụ lại cho chúng ta […]
04/06/2022

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Sau khi Chúa lên trời, Giáo Hội chờ mong Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa ban: Thần Chân Lý, […]
01/06/2022

Trái tim thổn thức

Trái tim thốt nên lời, thật như có thể nói, lời từ trái tim. Một trái tim chỉ biết yêu […]
07/05/2022

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” […]
Liên hệ