-->
07/12/2023

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Kể từ khi nguyên tổ sa ngã, tội lỗi và đau khổ thống trị cả thế giới. Khu vườn đẹp […]
24/11/2023

Vinh quang của Ngôi Lời

 “Nếu như sự chết đã kết thúc nguồn sống của nhân loại thì chính Con Thiên Chúa cũng sẽ từ […]
18/11/2023

Những Mảnh Ghép Hy Sinh

NHỮNG MẢNH GHÉP HY SINH Cuộc sống càng hiện đại thì càng có nhiều đòi hỏi cho đời sống đức […]
02/11/2023

Niềm Hy Vọng Hằng Sống

Đã làm người, ai cũng có một lần sinh ra, một lần được sống và một lần chết đi. Nếu […]
Liên hệ