04/06/2022

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Sau khi Chúa lên trời, Giáo Hội chờ mong Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa ban: Thần Chân Lý, […]
01/06/2022

Trái tim thổn thức

Trái tim thốt nên lời, thật như có thể nói, lời từ trái tim. Một trái tim chỉ biết yêu […]
07/05/2022

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” […]
14/04/2022

Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: GIÁO HỘI CỦA ĐẤNG PHỤC SINH Trình thuật Ga 20,1-9 là một câu chuyện có ba […]
Liên hệ