Đức Tin_phổ quát và cá nhân !
03/07/2012
Giới trẻ Pháp sống mùa hè trong đức tin, văn hóa và bác ái tại Luân Đôn
03/08/2012
Show all

Lễ Khấn Lần Đầu của 3 nữ tu OA tại Pháp !

« Này con đây, xin hãy sai con.»

(Is 6,8)

« Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài

lòng về Người. Các ngươi hãy vâng

nghe lời Người »

(Mt 17,5)

Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời_

Cộng đoàn nhà tập ở Pháp

và gia đình các chị em

Hân hoan thông báo lễ tiên khấn lần đầu của

Anna NGUYỄN Thị Thủy

Maria NGUYỄN Thục Đoan

Têrêsa LÊ Thị Như Ý

Vào ngày 06 /08 /2012, lúc 10h30

tại nhà thờ Saint-Léonard, ở l’Haÿ-les-Roses_Pháp

Xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho 3 chị em chúng con trung thành trong ơn gọi dâng hiến và tình yêu Thiên Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ