“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27)
16/03/2018
Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh
30/03/2018
Show all

CHÚA NHẬT LỄ LÁ B

“…Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.”

(Pl 2,7)

Hôm nay chúng ta bước vào ngày đầu tiên của một tuần lễ quan trọng được gọi là “Tuần Thánh”. Chúa Giêsu khởi đầu tuần lễ khổ nạn của Người bằng chuổi Hosanna (Hoan Hô) và kết thúc bằng hành trình tự hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá.

Hình ảnh Người Tôi Tớ đau khổ diễn tả lại sự trao thân gởi phận hoàn toàn của Chúa Giêsu. Người mặc lấy những giới hạn của thân phận con người và từ bỏ những đặc ân của thần tính Người. Người đã đón nhận với lòng từ bi dành cho người phụ nữ đã xức hết chai dầu thơm quí giá lên đầu Người. Người đã chứng kiến và chấp nhận cảnh bị những môn đệ thân tín và bạn bè phản bội, chấp nhận danh tiếng bị phá hủy vì những lời chứng giả dối. Người bị tước mất phẩm giá, bị tước đoạt quần áo, bị nhạo báng và bị khạc nhổ vào mặt. Người cảm nhận sự trống rỗng hoàn toàn, thậm chí không có lấy một lời an ủi của Chúa Cha. Người đã thốt lên cảm giác bị bỏ rơi trong Vườn Cây Dầu và trên thập giá. Người đã hiến thân trọn vẹn thân xác và linh hồn Người cho chúng ta, để chúng ta được cứu độ.

Lạy Chúa, Ngài đã chịu đau khổ vì chúng con, xin cho chúng con được cùng đi với Ngài trên chặng đường đau khổ này, để chúng con cũng được thông phần đau khổ với Ngài mà được Ngài cứu độ.

Nt. Koellhoffer, IHM

(Trích trong Sống Lời Chúa quyển 1/2018, Bayard)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ