-->
“Chính anh em là chứng nhân” (Lc 24, 48)
13/04/2018
Chúa Nhật IV Phục Sinh B – Chúa Chiên Lành.
21/04/2018
Show all

Mỗi ngày, tôi sẽ…

Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa.

cn1

Mỗi ngày, tôi sẽ bắt đầu với lời cầu nguyện: Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. (Tv 118, 24)

cn2

Mỗi ngày, tôi sẽ nói: Tôi làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi. (Pl 4, 13)

cn3

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn bất mãn, vì tôi đã học sống hài lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào. (Pl 4, 11)

cn4

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn lo âu, nản chí, mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. (1 Pr 5, 7)

cn5

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn cô đơn, vì Chúa Giêsu đã nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28, 20)

cn6

Mỗi ngày, tôi sẽ không để những gánh nặng cuộc đời làm phiền lòng tôi, vì Chúa Giêsu đã nói: Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16, 33b)

cn7

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn cảm thấy thất bại, vì trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. (Rm 8, 37)

cn8

(Trích sách Mỗi ngày một niềm vui – Padre Nobre – Học viện Đa Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ