04/03/2021

Chúa Nhật III Mùa Chay

BIẾN ĐỔI ĐỜI CON CHÚA ƠI Thời gian là của chúng ta, nhưng thời gian không chờ chúng ta. Dù […]
27/02/2021

Chúa Nhật II Mùa Chay

LÊN NÚI VỚI THIÊN CHÚA – XUỐNG NÚI CÙNG ANH EM “ YÊU THƯƠNG mấy núi cũng TRÈO , mấy […]
16/02/2021

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro mở cho chúng ta cánh cửa của “thời Thiên Chúa thi ân”. Tiên tri Giô-en trong […]
02/01/2021

Lễ Chúa Hiển Linh

Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại Trước khi được ngôi sao lạ dẫn đường, ba vị đạo sĩ […]
Liên hệ