20/10/2017

Chúa Nhật XXIX A – Chúa Nhật truyền giáo

“Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (Mt 22, 16b) Lệ […]
13/10/2017

Chúa Nhật thường niên XXVIII A: Dụ ngôn tiệc cưới

“Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.”    (Mt 22,9) Tiệc cưới –  trước hết là một […]
05/10/2017

Chúa Nhật thường niên XXVII A

Bạn nghĩ sao khi mình có tài sản lớn cần người trông nom khi mình đi xa một thời gian […]
04/10/2017

Cầu nguyện cho Hòa Bình

Chị em và bạn bè giáo dân rất thân mến, Việc tuyên bố chiến tranh và những tập luyện quân […]
Liên hệ