30/12/2017

Thơ gửi các “thiên thần nhỏ”: NOEL LẠNH

  NOEL LẠNH Viết tặng các em Đồng Nhi – Nghĩa trang Đồng Nhi Lộ Đức Lễ Các Thánh Anh […]
30/12/2017

Lễ Thánh Gia Thất

“Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi…” […]
23/12/2017

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14)

Giáng Sinh, ngày lễ của yêu thương, của hiệp nhất. Là thế, bởi Thiên Chúa làm người, Đấng mà chúng […]
22/12/2017

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37)

Cổ xúy cho việc đề cao tự do và khả năng làm chủ mọi sự của con người, thế giới […]
Liên hệ