13/09/2015

Danh ngôn các Thánh

1001 DANH NGÔN CÁC THÁNH  “Kẻ không có Thiên Chúa thì chẳng có gì cả; kẻ có Thiên Chúa thì […]
08/07/2015

Tại sao Chúa lại thinh lặng trong sự quẫn bách?

Nếu Thiên Chúa là Lời, thì Ngài cũng là thinh lặng. Không phải sự thinh lặng mà ta đã nói […]
04/04/2015

Niềm tin Phục Sinh (Ga 20, 1-9)

Niềm tin Kitô giáo đặt nền tảng trên biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Vâng, nếu không có […]
30/03/2015

Chúa nhật Lễ Lá (Mc 11, 1-10 ; 14, 1 – 15, 47)

Chúa nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, tuần trung tâm của đời sống kitô hữu, tuần tưởng niệm Con […]
Liên hệ