-->
Cái Tết của Tập sinh
30/01/2023
Sứ Điệp Mùa Chay 2023
20/02/2023
Show all

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ

“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

Đó là ánh sáng soi nđường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc 2, 30-32)

Ngày 2/2- Lễ Dâng Đức Chúa Giê-su trong Đền Thánh hay còn gọi là Lễ Nến, Giáo Hội mừng lễ với hai ý nghĩa căn bản: Thứ nhất là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Dân Người; Thứ hai, Đức Giê-su chính là ánh sáng soi đường cho muôn dân.

Sự kiện dâng Đức Chúa Giê-su trong Đền Thánh diễn ra một cách bình thường theo Luật dạy. Như bao gia đình Do Thái thời bấy giờ, một cặp vợ chồng mang con trai đầu lòng lên Đền thờ với một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Ai có thể nhận ra đây là Đấng Ki-tô, Đấng cứu độ muôn dân được? Đó là cụ Si-mê-on, một người công chính và sùng đạo, luôn mong chờ điều Thiên Chúa hứa và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Đó là cụ bà ngôn sứ An-na, hằng ở trong Đền thờ, ăn chay cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa. Như Đức Ma-ri-a, Thánh Giu-se, ông Si-mê-on và bà An-na thuộc “phần nhỏ còn sót lại của dân Ít-ra-en”. Đây là một số ít người trong dân Thiên Chúa sống đức tin trong khiêm nhường và trung thành với giáo huấn của các ngôn sứ. 

Chúa Giê-su là Ánh sáng chiếu soi. Ánh sáng của Ngài chiếu soi muôn dân tộc, cả người tin và những người không tin, bằng nhiều cách khác nhau. Nhờ Thần Khí linh hứng mà ông Si-mê-on nói về một thời đại Tân ước mở ra cho muôn dân tộc: Chính nhờ Đức Ki-tô mà mọi người đều có thể đến được với Thiên Chúa. Đặc biệt, những người Ít-ra-en hằng trông ngóng lời hứa cứu độ thì nay được chứng kiến vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện. Thiên Chúa sẽ dẫn mọi người đến ơn cứu độ bằng những con đường khác nhau. Chúng ta được chứng kiến biết bao điều kì diệu Chúa làm từ trước đến nay với những người tội lỗi, những người chưa tin nhận Chúa. Nhưng ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng là duyên cớ làm cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Vì ánh sáng cứu độ này có thể làm chói mắt người ta quá, họ tìm cách lẩn tránh hay dập tắt đi, hay có nhiều người lại không thấy rằng ánh sáng đó lên án họ.

Còn chúng ta, hãy cất cao lời cảm tạ Thiên Chúa như ông Si-mê-on và bà An-na. Xin Ánh sáng Đức Ki-tô soi chiếu cuộc đời chúng ta để những lúc lầm lạc chúng ta vẫn thấy mà vươn lên. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn thúc giục ta mở lòng đón nhận ơn cứu chuộc. Đặc biệt, trong đời sống Thánh hiến, như Mầu nhiệm Năm sự Vui, ở thứ tư, chiêm ngắm Mầu nhiệm Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giê-su trong Đền Thánh- ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Mẹ, biết chịu đựng đau khổ trong tình yêu Chúa, như Mẹ Ma-ri-a bị lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn và biết suy niệm mọi điều trong lòng. Xin Mẹ cũng dâng chúng con lên Thiên Chúa để cho thánh ý Chúa được tỏ hiện trên cuộc sống chúng con. Amen.

(Teresa Trần Hằng, Tập sinh OA)

Comments are closed.

Liên hệ