03/07/2012

Đức Tin_phổ quát và cá nhân !

          Phép rửa tội và Đức Tin gắn bó mật thiết với nhau.  Bí tích rửa […]
03/06/2012

Kinh Lạy Cha, khuôn mẫu của lời nguyện Ki-tô Hữu

« Lạy Thầy,xin dạy chúng con cầu nguyện », đáp lại lời khẩn cầu của các Môn Đệ, Đức Giê-su đã dạy các […]
16/05/2012

Niềm Vui

Hãy là những người truyền giáo của NiềmVui Tin nhắn của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhân dịp lần […]
09/10/2011

Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22, 1-14)

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát thêu, Đức Giêsu giảng dạy dân chúng về hình ảnh Nước Trời bằng nhiều […]
Liên hệ