-->
06/03/2020

Suy niệm Chúa Nhật II năm A

Hãy vâng nghe lời Người! Nhìn ngắm sứ điệp Mùa chay 2020 Thời gian này có biết bao thông tin […]
25/02/2020

Bài suy niệm thứ 4 Lễ Tro

Như vậy là chúng ta đã bước vào Mùa Chay, cũng như mọi năm, mùa chay bắt đầu từ thứ […]
11/01/2020

Ơn gọi làm con – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A

 Ơn gọi làm con _ Lm G.B Trần Văn Hào SDB Biến cố Chúa chịu phép rửa được cả ba sách […]
04/01/2020

LỄ CHÚA HIỂN LINH – KHAO KHÁT TÌM KIẾM CHÚA

Lễ Hiển linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết […]
Liên hệ