04/04/2020

Tin mừng chúa nhật Lễ Lá

“Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Ngay sau hành động cung nghinh bằng lá của dân chúng dành cho Đức Giêsu […]
29/03/2020

Suy niệm Chúa Nhật V mùa chay_Năm A

Tin Mừng: Ga 11, 1- 45 Hôm nay, Chúa nhật V mùa Chay, Hội thánh cho chúng ta nghe đoạn […]
12/03/2020

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay năm A

“Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”(Ga 4,15). […]
06/03/2020

Suy niệm Chúa Nhật II năm A

Hãy vâng nghe lời Người! Nhìn ngắm sứ điệp Mùa chay 2020 Thời gian này có biết bao thông tin […]
Liên hệ